Tilpasset Undervisning 

 

Undervisning På Stedet er et koncept, hvor planlægning og afvikling af undervisning foregår direkte på institutionen tilpasset ar­bejds­plad­sens og personalets behov.

 

  • Faglig undervisning af personale indenfor pleje - og omsorgsområdet.

 

  • Undervisningen afvikles som temadage eller som un­der­vis­nings­forløb i kortere eller længere varighed

 

  • Konsulentbistand efter nærmere aftale