Hvem er jeg?

 

Some description

 

Jeg er sygeplejerske (uddannet 1976), med praktisk erfaring overvejende indenfor det psykiatriske område, men også indenfor det primære sund­hedsområde. Jeg har fungeret som almindelig sygeplejeassistent, som afdelingssygeplejerske og som praktikvejleder.

Jeg har været ansat som underviser på plejehjemsassistentuddannelsen, på sygeplejestudiet og på social- og sundhedsuddannelserne, hvor jeg har deltaget i udvikling, planlægning- og afvikling af faglige- og tværfaglige uddannelsesforløb samt efteruddannelse af færdiguddannet personale.

 

 

Jeg har været selvstændig siden september 1999.

 

Som selvstændig udarbejder og afvikler jeg kurser og temadage dels ude på pleje- og bocentre og i kommunale forvaltninger, dels på social-og sundhedsskoler både i og udenfor AMU-regi.

Desuden tilbyder jeg konsulentbistand i forskellige sammenhænge.

 

Siden 2007 har jeg været fast tilknyttet et mellemstort plejehjem som sygeplejefaglig konsulent. Her varetager jeg kvalitetssikring og udarbejder metoder og redskaber til faglig udvikling af personale og i organisation.

Siden 2008 har jeg været frivillig telefonrådgiver i Psykiatri-fonden.

 

Videreuddannelse:

  • Sygeplejefaglig diplomuddannelse (Pædagogik) fra Danmarks Sygeplejehøjskole (DSH,85)
  • Pædagogisk Diplom (PD) i erhvervspædagogik fra Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL, 2001)
  • Modul i videnskabsteori-og metode fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU, 2005)
  • Modul i læring, didaktik og curriculum (DPU, 2006)
  • Modul i pædagogiske praksiser og institutioner (DPU,2006)