Konsulentbistand

 

Jeg tilbyder konsulentbistand i forbindelse med kompetenceudvikling og kvalificering af personaler i forhold til arbejdspladsens ændrede behov og krav.

 

Opgaverne kan være:

  • Faglig udvikling gennem dokumentation og kvalitetssikring indenfor (syge)pleje- og omsorg.

  • Implementering af dokumentationsmetoder

  • Udarbejdelse af lokale vejledninger og instrukser

  • Delegeringsværktøj indenfor sundhedsloven til Sosu-assistenter.