Delegeringsværktøj

 

Det er en løbende udfordring at skabe og bevare overblik over en personalegruppes formelle og reelle faglige kompetencer, som danner ramme for delegering, hvis en organisation skal leve op til sundhedsstyrelsens krav om brug af medhjælp.

Der stilles i dag store krav til, hvordan man sætter andre fagpersoner til at udføre sygeplejemæssige opgaver, da mange opgaver skal fordeles i forhold til de rammer og ressourcer, en given organisation/institution har til rådighed.

Især sosu-assistenter udfører mange sygeplejeopgaver i primær sektor, hvor den der delegerer opgave skal vide sig sikker på, at opgaven bliver udført korrekt, herunder aftale om tilbagemelding og opfølgning på opgaven.  

Den der udfører en delegeret opgave skal ligeledes være kompetent og ikke mindst opleve sig faglig sikker undervejs, herunder hvordan hun skal reagerer, hvis opgavens forudsætninger ændres.

Det er vigtigt at kende til ansvarsfordelingen for delegerede opgaver og bygge et system op, der sikrer løbende opfølgning.

Jeg kan tilbyde implementering af værktøj til kompetenceafklaring, herunder hvilke krav en given opgave stiller, hvis en sygeplejeopgave skal bestrides af fx en sosu-assistent og/eller en sosu-hjælper.