Faglig udvikling gennem dokumentation

 

Dokumentation er kommet for at blive.

Det er utroligt vigtigt, at dokumentationen har et sigte, der giver mening for de parter, der skal bruge dokumentationen, ikke mindst for dem der skal bruge tiden på at dokumentere.

Mange personaler synes stadig det er svært at dokumenterer, både mht. indhold og systematik.

Dokumentation og faglighed hænger sammen. Fagligheden giver indhold til dokumentationen, mens det at skrive observationer, handlinger, hændelser og aftaler løbende giver træning i fagligheden gennem refleksion og det at skulle formulerer sig skriftligt.

Fremgangsmåden og ikke mindst systematikken i at dokumenterer i et givent redskab,( fx Rambøll Care, Vitae eller KOS) er med til at øge opmærksomheden på selve processen.

Når det handler om ens egen praksis, der skal synliggøres og kommunikeres ud, herunder hvorfor man gør, som man gør, og hvorfor det er vigtigt at viderebringe ens handlinger og intentioner, kan meningen med dokumentationen bedre ses.

Jeg kan tilbyde støtte til faglig udvikling i en organisation gennem dokumentationsprocessen.