Udarbejdelse af lokale vejledninger og instrukser

 

Når et problem skal løses, er det vigtigt at det sker ud fra nogle synlige forventninger, som personalet har eller let kan skaffe sig kendskab til. Herved kan uensartede fremgangsmåder og private metoder for handlinger og indsatser mindskes.

Vejledninger og instrukser kan understøtte den fælles faglige kultur, der forventes ydet i den daglige praksis.

At fremme de gode vaner og ønskede holdninger som organisationen ønsker, skal være bærende indenfor en fælles kultur.

Jeg kan tilbyde assistance til udarbejdelse og af ønskede vejledninger og instrukser.