Afvikling af undervisning

 

 

Et undervisningsforløb kan være med afsæt i et allerede udviklet program (fx almen farmakologi 6 dage), men kan også sammensættes individuelt efter den enkelte institutions behov.

De faglige områder kan tilrettelægges og kombineres i forhold til stedets undervisningsbehov og deltagernes faglige og erfaringsmæssige baggrund.

 

Deltagerne kan have ensartede faglige for­ud­sæt­nin­ger med fælles behov for uddybning in­den­for et givet emne/område.

Some description

eller

Deltagerne kan have forskellige for­ud­sæt­nin­ger tværfagligt og niveaumæssigt med fælles praksisområde som udgangspunkt for undervisningen.