Dokumentation

 

Der stilles i dag krav på alle niveauer i en organisation om at synliggøre og dokumentere de tiltag borgeren får udført indenfor omsorg, (syge)pleje, støtte, vejledning m.m.

Dette krav stilles både af hensyn til modtagerens retssikkerhed og til ydelsens kvalitet.

Kravet stilles ligeledes i forhold til organisationen egen ansvarlighed/ sikkerhed og krav om faglig udvikling.

 

Jo mere den enkelte medarbejder kan se hensigten med en systematiske dokumentation, jo større er muligheden for at disse også ser en fordel ved at tilegne sig/ viderudvikle de nødvendige kompetencer, der skal til for en kunne deltage i en sådan faglig udfordring og udvikling.