Farmakologi

 

Den mindste kunst er at hælde noget medicinen op og give den til en person.

Den største kunst er at kunne gå i dialog med borgeren/patienten/pårørende omkring de ordinerede lægemidler og kunne indgå i et kvalificeret tværfagligt samarbejde med den ordinerende læge/ behandlerenhed.

 

Some description

Farmakologi er et enormt område, der hele tiden udvikler sig. At lære de enkelte præparater i forhold til virkning og bivirkning bliver hurtigt uoverskueligt. Derfor skal undervisningen kædes sammen med en fysiologisk forståelse, hvor lægemidlernes anvendelse giver mening indenfor medicinens klassificering i terapeutiske grupper. Dette indebærer indføring i en del begreber, der også er en hjælp i brugen af medicin.dk.

 

Man bliver aldrig færdig med at kunne fordybe sig i området ud fra ens nysgerrighed og behov for udvikling.

 

Dette kan foregå på forskellige niveauer afhængig af pleje- og omsorgspersonalets uddannelsesmæssige baggrund og de forventede kvalifikationer til pålagte medicinopgaver.

 

At varetage medicinopgaver i praksis er en kompleks opgave forbundet med mange faldgrupper og misforståelser. Medicinområdet udløser ofte utilsigtede hændelser og krav til kvaliteten / sikkerhed trækker på mange ressourcer i hverdagen.

 

Undervisning i farmakologi dækker over:

 

  • Almen- og speciel lægemiddellære dækker over den almene del med kinetik, dynamik og administrationsformer. Den specielle del omhandler viden indenfor udvalgte terapeutiske grupper, herunder lægemidlernes virkning, bivirkning og evt. interaktioner.

     

  • Medicinhåndtering og sikkerhed omhandler omstændigheder ved medicinhåndteringsprocessen med korrekt dokumentation, sikkerhed og faldgrupper, egen kontrol, ansvar, kompetence og delegering i forhold til at have medicinkompetence.