Kontaktperson på plejehjem

 

En kontaktperson på et plejehjem

Begrebet kontaktperson er brugt mange steder i den sociale service, ikke mindst indenfor plejesektoren, hvor personalet hos den ældre fungerer som kontaktperson.

 

Men hvorfor bruges begrebet så selvfølgeligt, hvad indebærer det ”at være kontaktperson”, og hvilke funktioner har denne organisationsform?

 

Er funktionen altid kendt af de indvolverede parter og har de selvsamme drøftet de fordele og ulemper, funktionen kan indebære i dagligdagen?

 

Det er vigtigt at kende de forventninger, der pålægges en kontaktperson, både oppefra og nedefra og ikke mindst, hvilke forudsætninger og ansvar funktionen medfører.

Det er ligeledes vigtigt at få reflekteret over de daglige udfordringer, et relationsforhold udløser mellem hjælper og modtager.

Desuden indebærer kontaktpersonsfunktionen en fællesforståelse hos alle de samarbejdspartnere, der nødvendigvis deltager i hele plejenforløbet hos beboerne.

 

Some description

 

Kontaktperson og definition.

 

Kontakten i den daglige omsorg og pleje, hvor der skabes gode relationer mellem beboere, pårørende og personalet, søges mange steder at blive indfriet gennem tildeling af kontaktpersoner til den enkelte beboer.

 

Hensigten er typisk at give beboeren et fast holdepunkt i hverdagen med tillid og respekt og så vidt muligt på beboerens præmisser.

 

Kontaktpersonen kan over tid tendere til et venskabsforhold, dog ud fra en bevidsthed om, at man som ansat forholder sig professionelt til relationen. Her er det vigtigt at den enkelte kontaktperson kan reflektere over sin egen rolle som central figur i beboerens hverdag i samarbejde med pårørende og øvrige personaler, der har indflydelse på beboerens samlede situation.

 

Kontaktpersonsordningen har både en organisatorisk og en praktisk funktion, hvor det er vigtigt, at medarbejderen som kontaktperson kender til både mål, rammer og lovgivning, der danner grundlag for de kompetencer, kontaktpersonen skal besidde, samt de opgaver og krav, funktionen fordrer.

 

Mulig definition på en kontaktperson:

Kontaktpersonen er en medarbejder der, som gennemgående pleje-og omsorgsperson hos beboeren, har overblikket over beboerens pleje og omsorgsydelser. Kontaktpersonen varetager primært koordineringen af oplysninger og aftaler med øvrige personer, der indgår i beboerens samlede situation incl. samarbejdet med netværket. Har kontaktpersonen ikke uddannelse til at varetage selvstændige opgaver eller beslutninger indenfor forskellige områder, foregår dette i tæt samarbejde med den nærmeste overordnede.