Psykiatriske tilstande

 

Undervisningen er umiddelbart tiltænkt pleje- og omsorgspersonale i sundhedssektoren og socialsektoren, der ikke har speciel psykiatrisk erfaring, men som i dagligdagen direkte eller indirekte møder psykiatriske problemstillinger.

 

Dette kan være social-og sundhedshjælpere, social-og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og sygeplejersker.

 

Desuden kan undervisningen også henvende sig til sagsbehandlere, socialrådgivere og pædagoger i socialsektoren.

 

Mange pædagoger har ingen formel uddannelse indenfor psykiatriske tilstande og behandling heraf.

Et grundlæggende kursus indenfor psykiatriske tilstande skal give faggruppen basale forståelser for de forskellige behandlingstiltag de sindslidende tilbydes.