Temaer vedrørende ældre

 

Some description

 

”De fleste ældre er raske, men de fleste syge er ældre”

 

En stor del af den gruppe, der modtager pleje og omsorg, er ældre mennesker.

Selv om vi har mange ældre med et godt helbred, har vi også mange ældre, der modtager pleje- og omsorg i dagligdagen.

Den stigende ældrebefolkning og en stigende alder blandt de ældre fordrer, at plejepersonalet kan observere og vejlede dem i dagligdagen. Mange har et sårbart helbred, tiltagende funktionssvigt og behov for medicin, der kræver hjælp og støtte fra det offentlige netværk

 

Det er vigtigt at de ansatte er klædt på til opgaverne overfor de ældre, da den enkelte tildeles et stort ansvar i forbindelse med den afhængige ældres helbred og livskvalitet.

 

Viden om ældre kræver både, at man ved noget om normale funktioner og den normale aldring som udgangspunkt for at kunne forstå, hvordan tilstande påvirker og påvirkes af alderen.